Zouden we in plaats van aan meningsuiting niet meer aandacht moeten besteden aan meningsvorming? En waarom hebben de media zoveel aandacht voor extreme opvattingen en zo weinig voor genuanceerde en gematigde stemmen? We onderzoeken het in deze talk.