Filosoof Daan Roovers voert een socratisch gesprek met een groep bezoekers over een actueel moreel dilemma.
In een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe argumenten en antwoorden over goed en kwaad worden de gesprekspartners geconfronteerd met de vraag: What’s the Right Thing to Do?
Wat zijn hun morele opvattingen? En kunnen ze elkaar overtuigen?

Tijd: 13.45 – 14.20 uur
Over What’s the Right Thing to Do:
Deze zomer zond Human de filosofische serie What’s the Right Thing to Do? uit. Hierin confronteert Harvard-professor Michael Sandel 21 deelnemers uit verschillende landen met hun eigen morele afwegingen en onderliggende principes. Ze reageren op vragen op het gebied van actuele politiek-maatschappelijke kwesties als privacy, migratie en inkomensongelijkheid. Te zien op human.nl/therightthing