Elke twee jaar reikt het Humanistisch Verbond de Van Praagprijs uit aan iemand die zich op geheel eigen wijze inzet voor een menswaardiger samenleving. Iemand die in leven en werk vernieuwende ideeën en perspectieven laat zien die het humanisme voeden. Een voorbeeldfiguur die ook praktische handvatten biedt om gerichte keuzes te maken.

 

Het thema in 2019: medemenselijkheid. De juryleden kozen uit een uitgebreide longlist voor Sinan Can omdat ‘hij een man is die blijk geeft van moed en een onafhankelijk oordeel en die tegelijkertijd een belofte voor de toekomst is. Die even jeugdig is in zijn gedrevenheid als gerijpt in zijn oordeel.’ De jury roemt zijn werkwijze: ‘hij stelt de lastige vragen die gesteld moeten worden in gesloten werelden en opent daarmee de ogen van jong en oud’, waarmee hij laat zien dat ‘ook in een moeilijke context de humane benadering mogelijk is’.

 

Kijk voor meer informatie over de prijs op de website van het Humanistisch Verbond.

 

Mag Het Licht Aan

De winnaar is ook deze editie medesamensteller van Mag Het Licht Aan. Sinan Can nodigt zijn belangrijkste inspiratiebronnen uit voor een wervelende zoektocht naar medemenselijkheid in soefisme, poëzie, filosofie, theater & muziek. 7 juli, Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam.

 

Aanmoedigingsprijs

Sinan Can zal tijdens het Mag Het Licht Aan Festival zelf (symbolisch) de aanmoedigingsprijs overhandigen aan de ongeveer 600 kinderen die onder het meest recente Kinderpardon vallen. Het gezicht van deze groep, Nemr, neemt de prijs in ontvangst.

 

Can moedigt de kinderen aan omdat “zij hier nu eindelijk in alle rust een toekomst kunnen opbouwen en hun potentieel kunnen ontwikkelen.” Ook vindt hij het belangrijk, omdat hij dat zelf van huis uit heeft meegekregen, dat ze zich ‘een beetje nuttig gaan maken’ in de samenleving die hun die kans geeft. “Daarmee doen zij dan recht aan alle mensen die zich vaak vrijwillig en op de achtergrond voor de kinderen hebben ingezet.”